Banner truyền hình

Trên 800 nghìn tấn hàng hóa XNK qua cửa khẩu Quốc Tế Móng Cái

;