Banner trang chủ

Xã Vĩnh Trung

Địa Chỉ: Thôn 2 xã Vĩnh Trung – thành phố Móng Cái – Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3785 949

Email: ubndxvinhtrung@quangninh.gov.vn

Tình hình kinh tế - xã hội:

- Xã Vĩnh Trung với diện tích 2781,45 ha, phía Đông giáp xã Vĩnh Thực, phía Nam giáp xã Thanh Lân huyện Cô Tô, phía Tây giáp xã Cái Chiên huyện Hải Hà, phía Bắc giáp xã Hải Đông - Hải Tiến. Dân số toàn xã là: 1.382 người. Gồm có 4dân tộc: Kinh, Hoa, Sán Dìu, Tày.

- Cơ cấu kinh tế phường được xác định là: Nông- Lâm - Ngư nghiệp. Giống như Vĩnh Thực, Vĩnh Trung cũng là một xã đảo do đó giao thông đi lại phục vụ cho phát triển kinh tế, giao lưu buôn bán hàng hoá giữa đảo và đất liền bằng đường thuỷ, phương tiện chủ yếu là tàu đò và xuồng cao tốc.

- Phong trào văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao từng bước được phát triển và nhân rộng. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được nhân dân tích cực hưởng ứng.

- Trạm y tế được đầu tư xây dựng kiên cố, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, y tá đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu. Công tác dân số gia đình trẻ em thường xuyên được quan tâm, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

- Công tác giáo dục cũng được quan tâm triển khai đạt kết quả cao, đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, THCS.

Công tác an ninh chính trị được ổn định, nhân dân tin tưởng vào chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương trong xã không có đơn khiếu nại vượt cấp.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" thực hiện đúng quy tắc, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Cấp uỷ, chính quyền xã Vĩnh Trung là Đảng uỷ, HĐND, UBND xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo các điều tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hoá - Xã hội…trên địa bàn.

Cơ cấu tổ chức:

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Hồng

- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0912402019

- Email: nguyenxuanhong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Văn Huân

- Chức vụ: Phó Bí Thư Đảng uỷ 

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0846837674

- Email: phamvanhuan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đoàn Thị Xoan

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0354008225; 0349824058

- Email: doanthixoan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Văn Bạch

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0914665414

- Email: phamvanbach@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Văn Viện

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0942097938

- Email: levanvien@quangninh.gov.vn 

 

Đồng chí: Tô Văn Thủy

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0982663596

- Email: tovanthuy@quangninh.gov.vn