Banner trang chủ

THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Xã Bắc Sơn

Địa chỉ: Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Bắc Sơn - Thôn Lục Phủ - Xã Bắc Sơn - Thành phố Móng Cái
Email: ubndxbacson.mc@quangninh.gov.vn  Điện Thoại: 02033.189.808; 02033.789.809

Đặc điểm tình hình chung:

Bắc Sơn là xã vùng cao biên giới địa hình đồi núi. Chủ yếu là đất lâm nghiệp. Vị trí địa lý - Phía Đông giáp Trung Quốc, phía Tây giáp xã Hải Sơn, phía nam giáp xã Hải Tiến và phường Hải Yên, phía Bắc giáp Trung Quốc. Nằm cách trung tâm Thành phố Móng Cái 12 km, có chiều dài đường biên giới 22km. Xã Bắc Sơn được thành lập tháng 11/2003 trên cơ sở tách ra từ xã Bắc Hải Sơn thành xã Bắc Sơn và Hải Sơn.

Diện tích tự nhiên của xã quản lý là 4.952,74 Ha. Dân cư thưa thớt, tính đến 15/9/2020, tổng số hộ toàn xã là 398 hộ = 1771 khẩu. Gồm 4 dân tộc anh em: Kinh, Dao, Tày, Sán Chỉ. Trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm tới 80% tổng dân số.

Xã có 4 thôn: Lục Phủ, Thán Phún, Pẹc Nả, Phình Hồ. Có các Bản nhỏ: Đại Vai, Cao Lan, Hợp Long, Bản 10 hộ thuộc thôn Lục Phủ. Thán Phún 1, Thán Phún 2, Bản 10 hộ thuộc Thôn Thán Phún. Trên địa bàn xã ngoài các nhà trường Mầm non, THCS (cấp 1-2), Trạm y tế xã còn có các đơn vị Đồn Biên phòng 11 (Đồn Bắc Sơn); Lâm trường 42 – Đoàn Kinh tế quốc phòng 327 đứng chân.

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

 UBND xã Bắc sơn  chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố; thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo các điều quy định tại Mục 2, Chương IV luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015, các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - Chính trị ; An ninh – Quốc phòng ; Văn hoá - Xã hội… trên địa bàn.

Danh sách lãnh đạo đơn vị:

Đồng chí: Phùng Đình Hùng

- Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0903347188     

- Email: phungdinhhung@quangninh.gov.vn 

Đồng chí: Hoàng Thị Chang

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0977.714.811   

- Email: hoangthichang@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Vũ Tuấn Anh

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0978349888   

- Email: vutuananhmongcai@gmail.com

Đồng chí: Trần Văn Lý

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND  

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 01662758186    

- Email: tranvanly@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thị Biên Thuỳ

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0389943068       

- Email: nguyenthibienthuy@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thanh Phong

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0915355552      

- Email: phonghuongmc@gmail.com