Banner trang chủ

Trung tâm viễn thông 5

Chức năng:

Hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hàn, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng và thiết bị viễn thông - tin học được Viễn Thông Quảng Ninh giao.

- Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin (lắp đặt thiết bị viễn thông, lắp đặt điện thoại cố định, Internet Mega VNN, FTTH, My TV, bán các loại sim, thẻ cào Vinaphone, Mobiphone... và các dịch vụ chuyên ngành khác) thu cước viễn thông.

- Quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng. Giải quyết khiếu nại theo quy định.

- Kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin.

- Tổ chức, phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và cấp trên.

- Kinh doanh các ngành nghề khác được Viễn thông Quảng Ninh cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Viễn thông Quảng Ninh giao.

Cơ cấu tổ chức:

Giám đốc trung tâm: Bùi Văn Cơ

ĐT: 02033.887.488   DĐ: 0913.268.415

Phó Giám đốc trung tâm: Hà Đức Minh

ĐT: 02033.887.828   DĐ: 0912.330.758

Các đơn vị sản xuất:

STT

Tên tổ sản xuất

Điện thoại

1

Tổ Quản lý

02033.740.269

2

Tổ Kinh doanh

02033.742.368

3

Tổ Dịch vụ - Viễn thông Trung tâm

02033.881.828

4

Tổ Dịch vụ - Viễn thông Hải Đông

02033.786.416

5

Tổ Dịch vụ - Viễn thông Trà Cổ

02033.780.106

6

Tổ Dịch vụ - Viễn thông

02033.881.001

7

Tổ Cáp - Dịch vụ

02033.881.701