Banner trang chủ

Trạm Thú y

Địa chỉ: 131B Đường Hùng Vương - phường Ka Long – thành phố Móng Cái. Điện Thoại: 0333.881.483 Fax: 02033.881.843

 

Chức năng, nhiệm vụ:

Là cơ quan quản lý công tác thú y trên địa bàn Thành phố gồm: Phòng chồng dịch bệnh cho động vật; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm, quản lý mạng lưới thú y xã, phường; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phối kết hợp với các cơ quan đơn vị, xã, phường thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố.

Cơ cấu tổ chức:

Trạm Trưởng:  Ty Văn Tuấn

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Điện thoại: 0912.125.983