Banner trang chủ

Thông tin giới thiệu

Trạm kiểm dịch thực vật

Trụ sở: Đường Hữu Nghị - phường Trần Phú – thành phố Móng Cái Điện thoại :       02033. 881.029

Chức năng nhiệm vụ

Trạm kiểm dịch thực vật Móng Cái trực thuộc Chi cục vùng I, có chức năng giúp Chi cục trưởng chi cục vùng I kiểm dịch hàng thực vật XNK, Tạm nhập tái xuất, Chuyển khẩu, Kho ngoại quan, quá cảnh  tại các của khẩu Quốc tế, Quốc gia, các đầu mối gia thông thuộc địa bàn phụ trách.

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và thu lệ phí kiểm dịch thực vật theo quy định của Nhà nước, hướng dẫn kiểm tra công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn đ ư ợc chi cục phân công.

Cơ cấu tổ chức

Trạm KDTV Móng Cái có 01 Trạm trưởng. 01 Trạm phó và 03 phòng chức năng trực thuộc.