Banner trang chủ

Thông tin giới thiệu

Trạm kiểm dịch động vật

Trụ sở: Đường Hữu Nghị - phường Trần Phú - thành phố Móng Cái

Điện thoại :  02033. 881.502

Fax :  02033. 887.807

Email : kdmongcai@yahoo.com 

Chức năng nhiệm vụ:

- Trạm kiểm dịch động vật Móng Cái là cơ quan lý nhà nước có chức năng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, Chuyển khẩu, quá cảnh  Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

- Theo dõi, giám sát, phát hiện tình hình dịch bệnh động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh.

- Kiểm tra vệ sinh thú y các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa, bao gói động vật, sản phẩm động vật, hướng dẫn việc vệ sinh thú y, khử trùng tiêu độc theo quy định của pháp lệnh thú y.

Cấp và thu hồi giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, vệ sinh thú y theo hướng dẫn của Cục thú y.