Banner trang chủ

Thường trực Thành ủy

THÀNH UỶ MÓNG CÁI

Đ/c : Hoàng Bá Nam

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy thành phố Móng Cái

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Bảo vệ thực vật; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0934.207.666

- Email: hoangbanam.ct@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Văn Đô

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế,  Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị:     Cao cấp

- Điện thoại:                      0389.296.888      

- Email: nguyenvando@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Hồ Quang Huy

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0913.268.567

- Email: Hoquanghuy@quangninh.gov.vn