Banner trang chủ

Thông tin chung Thành ủy

1. Thông tin chung 
  Tên cơ quan: Thành uỷ thành phố Móng Cái 
  Địa chỉ        : Móng Cái - Quảng Ninh 
  Điện thoại    : 02033.883.857 
  Fax              : 02033.881.120 
  E-mail          : tumc@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy 

THÀNH UỶ MÓNG CÁI

Đ/c : Hoàng Bá Nam

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy thành phố Móng Cái

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Bảo vệ thực vật; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0934.207.666

- Email: hoangbanam.ct@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Văn Đô

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy -  Chủ tịch  HĐND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi; Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Điện thoại:                      0389.296.888       

- Email: nguyenvando@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hồ Quang Huy

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0913.268.567

- Email: Hoquanghuy@quangninh.gov.vn

 

 

 

3. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Móng Cái khoá XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025: 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHÓ MÓNG CÁI

1

Đồng chí Hoàng Bá Nam

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy

2

Đồng chí Hồ Quang Huy

Phó Bí thư Thành ủy

3

Đồng chí Nguyễn Văn Đô

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

4

Đồng chí Đặng Quang Hanh

 

5

Đồng chí Bùi Lệ Hằng

 

6

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn

 

7

Đồng chí Lê Hồng Vân

 

8

Đồng chí Hoàng Minh Vương

 

9

Đồng chí Hoàng Ngọc Anh

 

10

Đồng chí Lê Văn Cường

 

11

Đồng chí Nguiyễn Văn Chiều

 

12

Đồng chí Đỗ Xuân Điệp

 

13

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải

 

14

Đồng chí Nguyễn Thị Hậu

 

15

Đồng chí Phạm Văn Hoan

 

16

Đồng chí Dương Thị Huệ

 

17

Đồng chí Nguyễn Thu Hương

 

18

Đồng chí Hà Thị Mai

 

19

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh

 

20

Đồng chí Trần Quốc Nam

 

21

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh

 

22

Đồng chí Đỗ Thị Hồng Nhung

 

23

Đồng chí Nguyễn Đông Phong

 

24

Đồng chí Lương Quang Sở

 

25

Đồng chí Hoàng Anh Tuất

 

26

Đồng chí Dương Trí Tuệ

 

27

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo

 

28

Đồng chí Nguyễn Thu Trình

 

29

Đồng chí Nguyễn Chí Trung

 

30

Đồng chí Đặng Đình Vang

 

31

Đồng chí Phùng Thị Thu Vân

 

32

Đồng chí Mễ Quang Vinh

 

33

Đồng chí Lê Văn Vĩnh

 

34

Đồng chí Trần Trung Dũng

 

35

Đồng chí Bùi Thị Thúy Nga

 

36

Đồng chí Hoàng Anh Ngọc

 

37

Đồng chí Trần Bích Ngọc

 

38

Đồng chí Phạm Thị Oanh

 

39

Đồng chí Vũ Thị Thanh Phương

 

40

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh

 

41

Đồng chí Trần Ngọc Trung