Banner trang chủ

HĐND - UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Thông tin chung UBND

1. Thông tin chung:  
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái
      Địa chỉ: Đường Hữu Nghị - phường Hoà Lạc - Móng Cái
      Điện thoại: 02033.3881.284
      Fax: 033.3881.071

      E-mail: ubndmc@quangninh.gov.vn

2. Thường trực UBND Thành phố:

Đồng chí: Hồ Quang Huy

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0913.268.567

- Email: Hoquanghuy@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đỗ Xuân Điệp

Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 

- Email: 

Đồng chí: Đỗ Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND thành phố

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên chính

- Số điện thoại: 0936912829

Đồng chí: Nguyễn Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND thành phố

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:  0904.089.068

- Email:  nguyenthuhuongpgdmc@gmail.com

 

 

 3. Uỷ viên UBND Thành phố:  

1 - Đồng chí: Hồ Quang Huy
Chủ tịch UBND Thành phố
2 - Đồng chí: Đỗ Xuân Điệp
Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố
3 - Đồng chí: Đỗ Văn Tuấn
Phó Chủ tịch UBND Thành phố
4 - Đồng chí: Nguyễn Thu Hương
Phó Chủ tịch UBND Thành phố
4 - Đồng chí:   
Trưởng phòng Kinh tế
5 - Đồng chí:  
Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố
6 - Đồng chí: Lê Hồng Vân
Trưởng Công an Thành phố