Banner trang chủ

Thông tin chung HĐND

1. Thông tin chung:  
      Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái
      Địa chỉ: Đường Hữu Nghị - phường Hoà Lạc - Móng Cái
      Điện thoại: 
      Fax:                                E-mail: 

2. Thường trực HĐND Thành phố:

Đ/c: Nguyễn Văn Đô

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy -

 Chủ tịch  HĐND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, 

    Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:                      01689.296888       

- Email: nguyenvando@quangninh.gov.vn

 

Đ/c: Dương Thị Huệ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:Chuyên viên chính

- Điện thoại:      0912.092.478

- Email:

Ban Kinh tế - xã hội; Ban Pháp chế.

Ban Kinh tế - xã hội
 STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ  SỐ ĐIỆN THOẠI  ĐỊA CHỈ GMAIL
1  Phạm Thị Oanh Trưởng ban

0984081666

 phamthioanh.mc@quangninh.gov.vn
2 Lê Văn Cường Phó Trưởng ban 0912.085.092

Lecuongmc@gmail.com

3 Nguyễn Thị Hậu Thành viên

0904.842.088

 nthaumc@gmail.com
4 Đoàn Thị Thanh Thủy Thành viên

0949.249.798

 Cothuy.tp@gmail.com

Ban Pháp chế

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ GMAIL
1 Nguyễn Thị Thanh Trưởng Ban

0946.215.268

thanhlinh36mc@gmail.com

2 Nguyễn Văn Duyên Phó Trưởng ban

0903.429.868

nguyenvanduyen.btc.@gmail.com

3 Hoàng Minh Vương Thành viên

0982.442.272

quan.tpmc@gmail.com

4 Phùng Thị Thu Vân Thành viên  0906.017.969

Phungvan.ttmc.@gmail.com

5