Banner trang chủ

THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Phường Ninh Dương

Địa chỉ: Khu Hạ Long, phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Số điện thoại: 0203 3881.568.

Email: ubndpninhduong.mc@quangninh.gov.vn

Đặc điểm tình hình chung:

 Phường Ninh Dương có diện tích tự nhiên 12,3 km2; phía Đông giáp phường Ka Long và xã Hải Xuân, phía Nam giáp xã Vạn Ninh, phía Tây giáp xã Hải Yên, phía Bắc giáp biên giới Việt Trung. Dân số 8.806 người. Gồm có 5 dân tộc: Kinh, Tày, Hoa, Mường, Sán Dìu. Trên phường còn có một họ đạo công giáo với 350 người do bà con giáo dân từ Trà Cổ chuyển đến. 

 Nét đặc thù của phường Ninh Dương là một phường nông nghiệp với cơ cấu kinh tế tương đối toàn diện: Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ - TTCN. Những năm gần đây tình hình kinh tế - xã hội phường đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân dần được cải thiện. Toàn phường không còn hộ đói, theo tiêu chí mới hộ nghèo còn dưới 1,02%.

 Công tác giáo dục được đặc biệt quan tâm, cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục đều được đầu tư đảm bảo 100% số cháu trong độ tuổi được đến trường học, không có học sinh bỏ học, tỷ lệ học sinh chuyển cấp năm sau luôn cao hơn năm trước. Công tác khuyến học cũng được quan tâm chú trọng.

 Thực hiện tốt có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, làm tốt công tác phòng ngừa các loại bệnh dịch lây lan. Công tác dân số gia đình trẻ em thường xuyên được quan tâm, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình. Công tác chính sách xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

 Tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, hiện đã có 7/7 khu phố xây dựng và thực hiện qui ước khu phố văn hoá, 100% các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá đến nay đã có 1.601/2.188 hộ đạt gia đình văn hoá.

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, luôn được giữ vững ổn định. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả. Công tác quân sự địa phương luôn thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các qui chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các đơn thư của công dân.

Phường có 01 họ đạo công giáo xứ đạo Ninh Dương và 7 dân tộc sinh sống. Ngoài ra còn có một số đơn vị như: Trạm Biên phòng km2 thuộc Đồn Biên phòng số 11, Đài thu phát sóng truyền hình Quốc gia, Trạm điện 110KV, Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái và trên 40 doanh nghiệp, 06 cảng thủy nội địa nằm dọc sông biên giới...

   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Cấp uỷ, chính quyền phường Ninh Dương gồm Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015.

 

 

   Danh sách lãnh đạo đơn vị:

Đồng chí: Nguyễn Chí Trung

 Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước:

- Số điện thoại: 0912.526.478

- Hòm thư Công vụ: Trunghuechi@gmail.com

 

Đồng chí: Đặng Tiến Dũng

 Chức vụ:       Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí - Truyền thông

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ Quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại: 0986339886

- Hòm thư Công vụ: dangtiendung@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Thanh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy phường 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0936.956.896

- Hòm thư công vụ: nguyenngocthanh1.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Đình Tươi

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0912.509.314

- Hòm thư công vụ: phamdinhtuoi@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lê Văn Dần

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Dương;

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0961.238.333

- Hòm thư công vụ: levandan@quangninh.gov.vn