Banner trang chủ

THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Phường Hòa Lạc

Địa chỉ: Số 05 Đường Nguyễn Du - phường Hoà Lạc - thành phố Móng Cái

Điện Thoại: 02033.881.306

Email: ubndphoalac_tpmc@quangninh.gov.vn

Tình hình Kinh tế - xã hội:

- Phường Hoà Lạc có diện tích tự nhiên 71,7ha, phía Đông và phía Nam giáp xã Hải Xuân, phía Tây giáp phường Ka Long, phía Bắc giáp phường Trần Phú. Dân số 5.009 người. Gồm có 6 dân tộc: Kinh, Tày, Hoa, Sán Chỉ, Sán Dìu, Nùng. Phường luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của toàn Thành phố Móng Cái.  

- Cơ cấu kinh tế phường được xác định là: dịch vụ - thương mại - tiểu thủ công nghiệp. Tình hình phát triển kinh tế xã hội ổn định, đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.  

- Phong trào văn hoá - văn nghệ, TDTT trong quần chúng được phát triển mạnh mẽ. Sự nghiệp giáo dục đào tạo không ngừng được phát triển và nâng cao. 100% trẻ em đều được đến trường, đã đạt phổ cập THCS; tỷ lệ học sinh chuyển cấp, chuyển lớp đạt 100%. Hiện nay trên địa bàn phường đã được đầu tư trường cao tầng 3 cấp học: THCS, Tiểu học, Mầm non.  

- Thực hiện tốt có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, làm tốt công tác phòng ngừa các loại bệnh dịch lây lan. Công tác dân số gia đình trẻ em thường xuyên được quan tâm. Công tác chính sách xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.  

- Tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Đã có 3/3 khu phố xây dựng và thực hiện qui ước khu phố văn hoá, 100% các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá và có từ 90 – 95 % đạt gia đình văn hoá, trong đó trên 20% hộ đạt gia đình tiêu biểu.  

- Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, luôn được giữ vững ổn định. Công tác quân sự địa phương luôn thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.  

- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các qui chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các đơn thư của công dân.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Cấp uỷ, chính quyền Phường Hoà Lạc là Đảng uỷ, HĐND, UBND phường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố; thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo các điều quy định tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế- Chính trị ; An ninh –Quốc phòng ; Văn hoá- Xã hội… trên địa bàn.

Danh sách lãnh đạo đơn vị:

Đồng chí: Vũ Trung Chính

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại:  02033.881.306     

- Email: vuchinhklmc@gmail.com

Đồng chí: Trần Xuân Ngọc

- Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Cao cấp

- Số điện thoại: 0983383293

- Email: tranxuanngoc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Văn Sự

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại: 0903203469

- Email: nguyenvansu.mc.@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn trung Hải

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: 

- Số điện thoại: 0983681316

- Email: nguyentrunghai.@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Bùi Thanh chiến

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung  cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại: 01239955566

- Email: buithanhchien.@quangninh.gov.vn