Banner trang chủ

THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Phường Bình Ngọc

Địa chỉ: Khu 2 - phường Bình Ngọc - thành phố Móng Cái

Điện thoại: 02033.780.905

Email: ubndpbinhngoc.mc@quangninh.gov.vn

Phường Bình Ngọc được nâng cấp từ xã Bình Ngọc theo Nghị quyết số: 07/NQ-CP Ngày 5/02/2010 của Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Diện tích tự nhiên: 1.112,2 ha Phía Bắc giáp xã Hải Xuân, Phía Đông giáp phường Trà Cổ - Biển Đông; Phía Nam giáp xã Vĩnh Thực - Vĩnh Trung và phía Tây giáp xã Vạn Ninh. Dân số toàn xã: 3.360 người, gồm có 8 dân tộc: Kinh, Hoa, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chỉ, Mường, Dao. Cơ cấu kinh tế của phường được xác định là: Nông nghiệp - Dịch vụ - Thương mại, phường đang chuyển đổi một số diện tích sang chuyên trồng mầu rau xanh cho giá trị cao và nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức công nghiệp.

Là một phường đầu tiên trên địa bàn Thành phố 4/4 khu phố đều có nhà văn hoá nên các hoạt động hội họp văn hoá, văn nghệ phát triển khá, hiện nay có 3/4 khu được công nhận Khu phố văn hoá. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được triển khai và thực hiện tốt, nhất là chương trình Quốc gia về chăm sóc bảo vệ trẻ em, chăm sóc người già được chú trọng. Trạm y tế đã được công nhận là trạm đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2006. Thực hiện tốt công tác chăm sóc đối tượng chính sách xã hội, làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo. Toàn phường không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn thấp dưới 1,2%. 

Sự nghiệp giáo dục đào tạo luôn được quan tâm và tạo điều kiện cho giáo dục phát triển. Đã hoàn thành chương trình phổ cập THCS và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường theo chủ trương xã hội hoá giáo dục. 

Công tác Quốc phòng - An ninh được Đảng bộ, Chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo tốt nên an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần cho việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Cấp uỷ, chính quyền phường Bình Ngọc là Đảng uỷ, HĐND, UBND phường, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - Chính trị; An ninh-Quốc phòng; Văn hoá- Xã hội… trên địa bàn.

Cơ cấu tổ chức:

Đ/c: Hoàng Anh Tuất

- Chức vụ:         Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số ĐT: 0903.405.989

- Email: hoanganhtuat@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Ngọc Dương

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số ĐT: 0986.299.866

- Email: nguyenngocduong@quangninh.gov.vn

Đ/c: Lý Văn Chau

- Chức vụ:    Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Biên Phòng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số ĐT: 0987.023.009

- Email: lyvanchau@quangninh.gov.vn

Đ/c: Vũ Thị Vân Anh 

- Chức vụ:       Phó chủ tịch HĐND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế đối ngoại; Đại học kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số ĐT: 0165.994.3936

- Email: vuthivananh1.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Trung Đông

- Chức vụ:     Phó chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông Nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số ĐT: 0979.388.561

- Email: nguyentrungdong@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Thị Lan Thanh

- Chức vụ:        Phó chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số ĐT: 0915.354.108

- Email: nguyenthilanthanh@quangninh.gov.vn