Banner trang chủ

Thông tin phòng ban chuyên môn

Phòng Quản lý đô thị

I. Địa chỉ, số điện thoại, fax:

Tầng 3 khu liên cơ quan - 36 - Đường Hữu nghị - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái.

- Điện thoại: 02033.881.301 - 02033.883.065

- Fax: 02033.772088

II. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn giúp UBND Thị xã Móng Cái (nay là Thành phố) quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; Giao thông vận tải; hạ tầng kỹ thuật đô thị ( Gồm: Cấp thoát nước; Vệ sinh môi trường đô thị; Công viên; Cây xanh; Điện chiếu sáng; Rác thải; Bãi đỗ xe đô thị).

Phòng Quản lý đô thị chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Thành phố Móng Cái đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải Tỉnh Quảng Ninh.

IIIDanh sách Lãnh đạo đơn vị:

Đ/c: Đỗ Thị Hồng Nhung

- Chức vụ:              Trưởng phòng  

- Trình độ VH: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Số điện thoại: 

- Email: dothihongnhung@quangninh.gov.vn

Đ/c: Vũ Khánh

- Chức vụ:              Phó Trưởng phòng  

- Trình độ VH: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - KTS. Quy hoạch

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại:

- Email: 

Đ/c: Khổng Văn Hoàn

- Chức vụ:              Phó Trưởng phòng  

- Trình độ VH: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý môi trường

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại: 0989094482           - Email: hoantnmtmc@gmail.com