Banner trang chủ

Ngân hàng Đầu tư và phát triển

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là một trong những Ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu tại Việt Nam .

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Móng Cái là Chi nhánh cấp I trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Với chức năng cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, trong nhiều năm qua chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Móng Cái có tốc độ tăng trưởng cao( Giai đoạn từ 2001-2005 tốc độ phát triển bình quân từ 20-25%/năm), góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Móng Cái và các vùng lân cận.

Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu:

SẢN PHẨN TÍN DỤNG

* Cho vay ngắn hạn các tổ chức kinh tế và cá nhân

* Cho vay trung dài hạn đầu tư phát triển các dự án

* Cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ

* Cho vay đồng tài trợ các dự án

* Cho vay chiết khấu

* Cho vay đối với CBCNV

* Tài trợ xuất khẩu

* Phát hành bảo lãnh với đầy đủ các hình thức

* Tư vấn đầu tư, thương mại, thẩm định dự án

DỊCH VỤ TIỀN GỬI

* Nhận tiền gửi bằng đồng VND và USD đối với các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân với kỳ hạn đa dạng, lãi suất đa dạng.

* Các hình thức tiết kiệm.

* Phát hành chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn, kỳ phiếu, trái phiếu.

DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC

* Mở tài khoản cho cá nhân và tổ chức kinh tế.

* Chuyển tiền nhanh, thanh toán trong nước.

* Chi trả hộ lương.

* Thu hộ, chi hộ.

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐỐI NGOẠI

* Bảo lãnh vay vốn nước ngoài.

* Thanh toán quốc tế trực tiếp qua các ngân hàng đại lý trên toàn cầu.

* Mua bán ngoại tệ.

* Tài trợ uỷ thác.

* Tư vấn thanh toán xuất nhập khẩu.

* Chi trả kiều hối.

* Thanh toán biên mậu.  

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

* Chuyển tiền tự động.

* Rút tiền từ ATM(Automatic Teller Machine).

* Ngân hàng tại nhà – HOME BANKING.

DỊCH VỤ KHÁC

* Thanh toán chuyển tiền nhanh Western Union.

* Đại lý bảo hiểm.

* Đại lý cho thuê tài chính.

* Các dịch vụ ngân hàng khác.