Banner tin

Đối thoại giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại của 6 hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai

Ngày 23/9, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, UBND TP Móng Cái tổ chức Đối thoại nhằm giải quyết khiếu nại của 6 hộ dân trú tại phường Hải Hòa có kiến nghị liên quan đến đất đai nằm trong dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn Cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1). Đồng chí Trần Tiến Hưng - Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố nhận ủy quyền chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại thay UBND thành phố Móng Cái.

 

Đối thoại giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại của 6 hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai

* Đối với đơn khiếu nại của hộ ông Nguyễn Tất Bảo, trú tại khu 6, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái:

Báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của ông Nguyễn Tất Bảo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra nêu rõ, trên cơ sở xác minh và căn cứ các quy định của pháp luật, khiếu nại của hộ ông Nguyễn Tất Bảo không đồng ý về việc thu hồi đất đang sử dụng tại khu 6, phường Hải Hòa để giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn Cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1) là không có cơ sở; thừa đất hộ ông Nguyễn Tất Bảo có một phần diện tích thuộc GCNQSD đất nông nghiệp, một phần diện tích là đất nông nghiệp khai hoàng không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất ở, do đó không đủ điều kiện bồi thường về đất ở.

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố nhận ủy quyền chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại thay UBND thành phố Móng Cái.

Sau khi nghe Báo cáo xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra và các ý kiến trao đổi, thảo luận, bà Hoàng Thị Nhã (vợ ông Nguyễn Tất Bảo) cho rằng, gia đình mua đất nhà ông An là đất chưa có giấy tờ gì, việc mua bán có giấy tờ viết tay. Còn đối với nguồn gốc đất trước đó gia đình không rõ. Giá trị bồi thường, hỗ trợ GPMB cho gia đình không đủ để chuyển nơi ở sang chỗ khác. Đề nghị thành phố và các ban ngành xem xét hỗ trợ gia đình đủ điều kiện để ổn định chỗ ở mới.

Nội dung buổi đối thoại không thành. Việc đối thoại được lập thành biên bản để làm cơ sở giải quyết khiếu nại theo quy định.

Bà Lương Thị Minh, trú tại khu 6, phường Hải Hòa ý kiến tại buổi đối thoại

* Đối với đơn khiếu nại của hộ bà Lương Thị Minh, trú tại khu 6, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái:

Theo báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố, thửa đất hộ bà Lương Thị Minh không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất theo quy định của pháp luật, do đó không đủ điều kiện bồi thường về đất ở; hộ bà Lương Thị Minh không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, do đó không đủ điều kiện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

Sau khi nghe Báo cáo xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra và các ý kiến trao đổi, thảo luận, bà Lương Thị Minh có một số ý kiến: Gia đình đồng ý với nguồn gốc đất trong báo cáo xác minh. Do sức khỏe đau ốm nên phải chuyển sang Ka Long ở vài tháng cho gần bệnh viện nên nhà là cho cháu ở nhờ, chứ không cho ai khác thuê, sau đó lại chuyển về nhà ở ổn định đến nay. Và gia đình không còn thửa đất nào khác trên địa bàn. Gia đình khẳng định không trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên thửa đất nên không có kiến nghị về nội dung này. Đề nghị thành phố và các ban ngành xem xét hỗ trợ gia đình đủ điều kiện để ổn định chỗ ở mới.

Nội dung buổi đối thoại không thành. Việc đối thoại được lập thành biên bản để làm cơ sở giải quyết khiếu nại theo quy định.

Ông Nguyễn Như Thạo và vợ là bà Vũ Thị May, trú tại khu 6 phường Hải Hòa ý kiến tại buổi đối thoại

* Đối với đơn khiếu nại của hộ ông Nguyễn Như Thạo, trú tại khu 6 phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái:

Trong đơn khiếu nại, hộ ông Nguyễn Như Thạo khiếu nại trong các Quyết định về việc thu hồi đất đang sử dụng tại khu 6, phường Hải Hòa để GPMB; việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1), thì việc kiểm đếm nhà vệ sinh, bếp lợp mái tôn fibro xi măng là không đúng; không lập phương án mang tên con trai ông là Nguyễn Như Tiệp do hiện đang sinh sống trên thửa đất; không đồng ý về phương án bồi thường đất nông nghiệp, yêu cầu được bồi thường đất ở…

Sau khi nghe Báo cáo xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra và các ý kiến trao đổi, thảo luận, hộ ông Nguyễn Như Thạo ý kiến, gia đình xây nhà để ở từ năm 2013. Việc xác nhận thời điểm xây nhà từ năm 2018 là không đúng. đề nghị bồi thường đất ở, do gia đình xây nhà từ năm 2013 và đã làm hồ sơ hợp thức hóa tuy nhiên chưa được giải quyết. Việc lập phương án mang tên ông Nguyễn Như Thạo là không đúng mà phải mang tên Nguyễn Như Tiệp. Lý do: ông Nguyễn Như Thạo đã có giấy viêt tay chuyển nhượng cho con trai là Nguyễn Như Tiệp và con trai (Nguyễn Như Tiệp) có đầy đủ hồ sơ xin hợp thức hóa đất đã gửi UBND phường Hải Hòa nhưng không được giải quyết và cũng không trả lại hồ sơ, con trai xây nhà trên đất và thực tế ở trên đất. Quyết định thu hồi đất gia đình không được biết, không được họp, thông báo về giá trước khi có PABT.

Nội dung buổi đối thoại không thành. Việc đối thoại được lập thành biên bản để làm cơ sở giải quyết khiếu nại theo quy định.

Ông Nguyễn Xuân Xế, khu 6, phường Hải Hòa ý kiến tại buổi đối thoại

* Đối với đơn khiếu nại của hộ ông Nguyễn Xuân Xế, khu 6, phường Hải Hòa:

Trong báo cáo xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Xế kết luận, việc hộ ông Xế không đồng ý về áp giá đất cụ thể cho thửa đất của hộ gia đình ông là không có cơ sở.

Sau khi nghe Báo cáo xác minh, ông Nguyễn Xuân Xế không đồng ý với nội dung kết luận trong Báo cáo xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra. Ông Xế đề nghị bồi thường áp giá đất theo Mục 1.3.1 Quyết định 1378/QĐ-UBND.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các phòng, ban liên quan tại buổi đối thoại, đồng chí Trần Tiến Hưng - Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố nhận ủy quyền chủ trì đối thoại giải kết luận, trường hợp UBND phường Hải Hòa điều chỉnh lại Bản chứng nhận nhà đất, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Hội đồng thẩm định xem xét lại việc áp giá; Trường hợp UBND phường Hải Hòa giữ nguyên Bản chứng nhận nhà đất, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra – Thanh tra giữ nguyên quan điểm trong Báo cáo số 98/BC-UBKTTT ngày 15/9/2021.

Nội dung buổi đối thoại không thành. Việc đối thoại được lập thành biên bản để làm cơ sở giải quyết khiếu nại theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Lan, khu 6, phường Hải Hòa ý kiến tại buổi đối thoại

* Đối với đơn khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Lan, khu 6, phường Hải Hòa:

Trên cơ sở xác minh và căn cứ các quy định của pháp luật, cơ quan Thanh tra - Kiểm tra Thành phố kết luận: Nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan khiếu nại về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1) về đề nghị bố trí tái định cư cho 2 người con là Bùi Đức Thanh và Bùi Văn Thuận là không có sơ sở do không đủ tiêu chí được coi là bố đơn thân theo quy định.

Sau khi nghe Báo cáo xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra và các ý kiến trao đổi, thảo luận, bà Nguyễn Thị Lan đồng ý với nội dung xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra, nhưng không đồng ý với nội dung kết luận trong báo cáo xác minh, với lý do bà Lan có 02 người con trai là bố đơn thân, đã tách khẩu riêng, đều đã có con riêng (có Giấy khai sinh) nhưng chưa đăng ký kết hôn, do 01 người con trai có vợ và con đang ở Đài Loan, và 01 người con trai có vợ đang bị bệnh thận nặng.

Qua trao đổi, Cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất cho biết, trong quá trình thu thập hồ sơ, hộ dân cung cấp hộ khẩu của bà Lan và 02 con trai, trong hộ khẩu không có vợ và con của 02 người con trai như bà Lan trình bày. Do đó, Trung tâm phát triển quỹ đất đã lập phương án bồi thường trên cở sở hồ sơ, tài liệu hiện có và theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe Báo cáo xác minh và các ý kiến trao đổi, thảo luận, các cơ quan, đơn vị thống nhất với nội dung kết luận trong Báo cáo số 99/BC-UBKTTT ngày 15/9/2021 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra.

Nội dung buổi đối thoại không thành. Việc đối thoại được lập thành biên bản để làm cơ sở giải quyết khiếu nại theo quy định.

Ông Trần Đình Vân, khu 4, phường Hải Hòa ý kiến tại buổi đối thoại

* Đối với đơn khiếu nại của hộ ông Trần Đình Vân, khu 4, phường Hải Hòa:

Theo báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố, nội dung khiếu nại của ông Trần Đình Vân khiếu nại về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1) là không có cơ sở; thửa đất hộ ông Trần Đình Vân không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật, do đó không đủ điều kiện bồi thường về đất ở.

Đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố trình bày các báo cáo xác minh các đơn khiếu nại của hộ dân tại buổi đối thoại

Sau khi nghe Báo cáo xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra và các ý kiến trao đổi, thảo luận, ông Trần Đình Vần đồng ý với nguồn gốc, quá trình sử dụng đất trong báo cáo xác minh; Không đồng ý với việc xác định loại đất trong phương án là đất trồng cấy lâu năm. Đề nghị xác định bồi thường là đất ở do: nhận chuyên nhượng đất khai hoang, không vi phạm quy hoạch, không bị xử phạt vi phạm hành chính. Năm 2018, gia đình có đơn xin cấp GCN lên UBND phường Hải Hòa (không có giấy tiếp nhận hồ sơ nhưng có đã có đơn gửi vào UBND phường, đơn đề nghị có kẹp trong hồ sơ PABT) nhưng chưa được giải quyết.

Trên cơ sở báo cáo xác minh và các ý kiến trao đổi, thảo luận, các cơ quan, đơn vị thống nhất với nội dung kết luận trong Báo cáo số 94/BC-UBKTTT ngày 06/9/2021 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra.

Nội dung buổi đối thoại không thành. Việc đối thoại được lập thành biên bản để làm cơ sở giải quyết khiếu nại theo quy định.

Tin cùng chuyên mục

Sôi nổi Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy vòng khu vực

Sôi nổi Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy vòng khu vực


Ra quân tuyên truyền: cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Ra quân tuyên truyền: cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân


Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy Móng Cái

Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy Móng Cái


Khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí các dị tật mắt cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2021

Khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí các dị tật mắt cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2021


Ra quân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bắc Sơn

Ra quân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bắc Sơn


Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021

Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021


Dự kiến ngày 30/9 tổ chức bốc thăm giao đất có thu tiền sử dụng đất đợt 1/2021

Dự kiến ngày 30/9 tổ chức bốc thăm giao đất có thu tiền sử dụng đất đợt 1/2021


Móng Cái: Gần 1.400 phụ nữ mang thai và bà mẹ đang cho con bú được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Móng Cái: Gần 1.400 phụ nữ mang thai và bà mẹ đang cho con bú được tiêm vắc xin phòng Covid-19


Tiếp xúc, đối thoại hộ dân bàn giao mặt bằng dự án

Tiếp xúc, đối thoại hộ dân bàn giao mặt bằng dự án


Nhân dân Phường Ka Long chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm TTĐT

Nhân dân Phường Ka Long chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm TTĐT


TP Móng Cái: Tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư cho người dân

TP Móng Cái: Tổ chức bốc thăm giao đất tái định cư cho người dân


Móng Cái xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với  phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu

Móng Cái xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu


Thành phố Móng Cái lấy ý kiến nhân dân về việc đặt tên đường, tên phố tại 3 phường Ka Long, Hải Yên và Ninh Dương

Thành phố Móng Cái lấy ý kiến nhân dân về việc đặt tên đường, tên phố tại 3 phường Ka Long, Hải Yên và Ninh Dương


Phát huy hiệu quả việc sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế; nguồn xã hội hoá trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Phát huy hiệu quả việc sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế; nguồn xã hội hoá trong công tác phòng chống dịch COVID-19


Triển khai tiêm vắcxin mũi 1 cho phụ nữ có thai

Triển khai tiêm vắcxin mũi 1 cho phụ nữ có thai