Banner trang chủ

CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

Đội Quản lý thị trường số 4

Địa chỉ: Khu 7, Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại: 0203. 3881.097. Số fax: 02033.887.710. Email: Doiqltts4mc@gmail.com

 

Chức năng, nhiệm vụ

Quản lý thị trường thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm SHTT, hàng cấm, vệ sinh an toàn thực phẩm và hành vi kinh doanh trái pháp luật khác, phát hiện xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm. Tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức kinh doanh thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước về thương mại, góp phần ổn định thị trường, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh đúng pháp luật.

Quyền hạn

Công chức kiểm soát thị trường được giao trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thi hành pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước. Khi thấy có dấu hiệu vi phạm thì công chức làm công tác kiểm soát thị trường được quyền:

- Yêu cầu tổ chức và cá nhân liên quan cung cấp tình hình số liệu, tài liệu cần thiết có liên quan đến việc kiểm tra.

- Được kiểm tra hiện trường nơi sản xuất, nơi cất dấu hàng hoá, tang vật vi phạm.

- Lập biên bản vi phạm hành chính; quyết định áp dụng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển giao cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.

- Sử dụng vũ khí và các phương tiện chuyên dùng khác theo quy định của pháp luật (kể cả ô tô, xe mô tô phân khối lớn, thiết bị thông tin liên lạc) để làm nhiệm vụ kiểm tra.

Cơ cấu tổ chức

             Đồng chí:  Phạm Quang Khuy 

- Chức vụ: Đội trưởng

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Ngoại ngữ

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước; Kiểm soát viên chính thị trường

- Số ĐT: 0913.269.016

- Email: khuypq@dms.gov.vn