Banner trang chủ

Thông tin các đơn vị ngành dọc

Công an Thành phố

Địa chỉ: Số 01- Phố Dân Sinh - Phường Hoà Lạc – Thành phố Móng Cái
 
Số điện thoại: 02033.881.210
 
Chức năng chính của Công an thành phố:
            + Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.
            + Thực hiện các mặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh - trật tự.
            + Trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 
Cơ cấu tổ chức:
Đ/c: Lê Hồng Vân
Trưởng Công an Thành phố
 
Đ/c: Ngô Minh Tuấn
Phó Trưởng Công an Thành phố
 
Đ/c: Vũ Thanh Tùng
Phó Trưởng Công an Thành phố