Banner trang chủ

THÔNG TIN PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

BQL Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

1. Thông tin về đơn vị

- Tên cơ quan đơn vị: Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái

- Địa chỉ: số 22 đường Hữu Nghị - phường Trần Phú – TP Móng Cái

- Số điện thoại: 0203.3.777.782

          - Emai: bqlckqtmongcai.mc@quangninh.gov.vn

2. Chức năng, quyền hạn

Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 06/5/1998 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Đến năm 2016, thực hiện Đề án 25, Ban quản lý Bến và phương tiện trên sông biên giới được sáp nhập vào Ban QLCKQT Móng Cái theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Về việc tổ chức lại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái trên cơ sở sát nhập Ban quản lý bến và phương tiện trên sông biên giới vào Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái”;

Ban QLCKQT Móng Cái là đơn vị sự nghiệp công lập có con dấu và tài khoản riêng; tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 14/02/2016 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; hoạt động theo Quy chế phối hợp quản lý của các lực lượng chuyên ngành tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 1834/2017/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh;

Ban QLCKQT Móng Cái thực hiện chức năng quản lý hoạt động tại cửa khẩu, điểm thông quan, điểm xuất hàng; quản lý bến và phương tiện trên sông biên giới thuộc địa bàn thành phố Móng Cái.

Ban QLCKQT Móng Cái có nhiệm vụ, quyền hạn:

(1) Thực hiện thống nhất quản lý các hoạt động tại cửa khẩu theo quy định.

(2) Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành Nội quy cửa khẩu; tổ chức thực hiện Nội quy cửa khẩu sau khi được ban hành.

 (3) Tổ chức thực hiện điều hành, phối hợp hoạt động của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trong việc kiểm tra, kiểm soát đối với xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải trên bộ và phương tiện thủy qua cửa khẩu, điểm thông quan .

(4) Bố trí địa điểm kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu,điểm thông quan thống nhất, hợp lýtheo quy định của pháp luật.

(5) Tổ chức phối hợp và giải quyết những vướng mắc phát sinh; quản lý các bến thủy nội địa theo thẩm quyền; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực cửa khẩu, điểm thông quan, bến và tuyến sông theo thẩm quyền quản lý; giải quyết các vấn đề ách tắc, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong địa bàn quản lý, trên sông.

(6) Thông báo cơ chế, chính sách và những chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có liên quan đến các lực lượng chức năng; phổ biến tuyên truyền pháp luật và các quy định của Nhà nước tại khu vực cửa khẩu, điểm thông quan, giao thông đường thủy nội địa, bến bãi bốc xếp hàng hóa trên sông biên giới.

(7) Đảm bảo thời gian làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo đúng Nội quy cửa khẩu.

 (8) Tổng hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan về các giải pháp điều hành hoạt động tại cửa khẩu, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định hoặc kiến nghị với các ngành chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

(9) Phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách quản lý cửa khẩu, biên giới tham mưu trình cấp có thẩm quyền thực hiện các cơ chế, chính sách về thương mại tại khu vực cửa khẩu.

(10) Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và 01 năm hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động; báo cáo tình hình chấp hành về hành chính và công tác phối hợp đối với những người làm việc thuộc các lực lượng chức năng tại cửa khẩu; kiến nghị khen thưởng hoặc xử lý đối với những cá nhân hay lực lượng chức năng vi phạm hành chính hoặc không chấp hành Nội quy cửa khẩu.

(11) Thu các loại phí, lệ phí, thu dịch vụ cửa khẩu có liên quan tại các cửa khẩu, điểm thông quan; thu phí sử dụng bến, bãi, mặt nước đối với phương tiện thủy; quản lý thu phí vệ sinh môi trường đối với phương tiện hoạt động trên sông biên giới theo quy định..

(12) Xây dựng kế hoạch sửa chữa, đầu tư, trang bị phục vụ hoạt động của các lực lượng tại cửa khẩu; quản lý, bảo vệ  tài sản, cơ sở vật chất được giao; đảm bảo vệ sinh môi trường giữ gìn an ninh trật tự  tại cửa khẩu; Tổ chức quản lý thu gom rác thải đảm bảo VSMT trên sông biên giới...

(13) Quản lý các phương tiện thủy nội địa hoạt động vận tải hàng hóa XNK trên sông biên giới; được ủy quyền cấp phép hoạt động cho các phương tiện có tải trọng dưới 20 tấn hoạt động trên sông biên giới thuộc thành phố Móng Cái sau khi có ý kiến kiểm tra của các cơ quan liên quan; tham mưu UBND Thành phố phê duyệt bến neo đậu phương tiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, hướng dẫn cho các phương tiện nơi neo đậu để tránh bão lũ, tăng cường các giải pháp quản lý bến, bãi, phương tiện thủy hoạt động trên sông biên giới.

(14) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phốMóng Cái giao theo quy định của pháp luật.

 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo:

Đ/c:      Lương Quang Sở

- Chức vụ:       Trưởng ban

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học - Thạc sĩ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: luongquangso@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 02033887136

 

Đ/c: Nguyễn Tiến An

- Chức vụ:              Phó Trưởng ban

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số điện thoại:   02033777435

- Email: