Banner trang chủ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Ban Quản lý dự án

Trụ sở: Đường Chu Văn An - phường Hoà Lạc  - thành phố Móng Cái

Điện Thoại: 02033.881.314 - 02033.882.840

Fax: 02033.886.240

Các bộ phận trực thuộc:

- Bộ phận Kế hoạch - Tổng hợp: thực hiện kiểm tra chế độ chính sách, đơn giá xây dựng của công trình.

- Bộ phận Tư vấn giám sát: có nhiệm vụ trực tiếp quản lý giám sát công trình từ khi công trình khởi công đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Bộ phận Kế toán – tài vụ: thực hiện quản lý tài chính theo các quy định về thanh toán vốn đầu tư hiện hành của nhà nước.

- Bộ phận Hành chính

Chức năng - nhiệm vụ - quyền hạn:

- Là đơn vị sự nghiệp, tự cân đối thu chi Tài Chính, thực hiện chi tiêu tại đơn vị theo chế độ quy định của Bộ tài chính ban hành.

- Tham mưu, giúp việc cho UBND Thành phố trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện quản lý và điều hành các dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND Thành phố làm chủ đầu tư ( Nếu được chủ đầu tư uỷ quyền thực hiện) theo luật xây dựng số 26/2003/L-CTN  và các nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; các quy định của bộ ngành liên quan... 

Cơ cấu tổ chức:

Đ/c: Nguyễn Hùng Chiến

- Chức vụ:                                Trưởng ban

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại:

- Email: 

 

Đ/c: Vũ Khánh

- Chức vụ:                            Phó Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Email: 

 

Đ/c: Bùi Huy Hoài

- Chức vụ:                            Phó Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Email: