Banner truyền hình

Thành phố Móng Cái: Bổ sung hệ thống xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 theo phương pháp Real- time PCR

;